Startin Honda Stourbridge

82 Stourbridge Road , Lye StourbridgeDY9 7DE

Sales

Monday – Friday
08:00 – 18:00
Saturday
08:00 – 17:00
Sunday
11:00 – 16:00

Servicing

Monday – Friday
08:00 – 17:30
Saturday
09:00 – 12:30
Sunday
Closed