KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

LUE HUOLELLISESTI ENNEN SOVELLUKSEN LATAAMISTA TAI SUORATOISTAMISTA TÄLTÄ SIVUSTOLTA.

Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus on laillisesti sitova sopimus sinun (”loppukäyttäjä” tai ”sinä”) ja Honda Motor Europe Limitedin (yritystunnus 857969), jonka osoite on Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Iso-Britannia (”Honda”, ”me” tai ”meitä”) välillä, ja se koskee

Honda Miimo -mobiilisovellusohjelmistoa, joka tunnetaan nimellä Mii-monitor (mukaan lukien kaikki palvelut, joihin voi päästä käsiksi sovelluksen kautta) (yhteisesti “sovellus”).

Loppukäyttäjänä saat oikeuden sovelluksen käyttöön tämän käyttöoikeussopimuksen perusteella ja sovelluksen lataamiseen käyttämäsi minkä tahansa sovelluskaupan (”sovelluskauppa”) sääntöjen tai käytäntöjen alaisesti (”sovelluskaupan säännöt”). Sovellusta ei myydä loppukäyttäjälle. Honda pysyy aina sovelluksen omistajana.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET TÄMÄ SOVELLUS VAATII ANDROID- TAI APPLE-ÄLYPUHELINLAITTEEN, JOSSA ON VÄHINTÄÄN 1 GT MUISTIA (RAM) (ANDROID) TAI 512 MT MUISTIA (RAM) (APPLE), INTERNET-YHTEYS JA ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN VERSIO 4.1 TAI APPLE-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN VERSIO iOS 10. LAITTEESSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 500 MT TALLENNUSTILAA, JOTTA SOVELLUKSEN ASENNUS JA KÄYTTÖ ONNISTUU. NÄYTÖN RESOLUUTION ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 960 × 540 KUVAPISTETTÄ ANDROID-LAITTEILLA JA 960 × 640 KUVAPISTETTÄ APPLE-ÄLYPUHELIMILLA. SOVELLUS SAATTAA TOIMIA MUILLAKIN LAITTEILLA, MUTTA NÄMÄ OVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOIDEN PITÄISI MAHDOLLISTAA SOVELLUKSEN OIKEA TOIMINTA. HUOM. – TÄMÄ SOVELLUS ON YHTEENSOPIVA VAIN SEURAAVIEN HONDA MIIMO (ROBOTTIRUOHONLEIKKURI) -MALLIEN KANSSA:

• HRM3000


TÄRKEÄÄ TIETOA:

• LATAAMALLA SOVELLUKSEN SOVELLUSKAUPASTA SUOSTUT LOPPUKÄYTTÄJÄNÄ NOUDATTAMAAN SITOVIA
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA. KÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT KATTAVAT
RAJOITUKSET EHDOSSA 6.
KORVAUSVASTUUN

• JOS ET SUOSTU TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN, SINULLE EI MYÖNNETÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUTTA JA SINUN ON KESKEYTETTÄVÄ LATAUSPROSESSI JA POISTETTAVA SOVELLUS VÄLITTÖMÄSTI.

Tulosta tämä käyttöoikeussopimus tulevaa tarvetta varten.

SOVITUT EHDOT

1. HYVÄKSYNNÄT

1.1 Tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat sovellusta tai kaikkia sovelluksen kautta käytettävissä olevia palveluja, mukaan lukien niiden mahdolliset päivitykset tai lisäykset, paitsi jos niitä koskevat erilliset ehdot, missä tapauksessa noudatetaan kyseisiä ehtoja.

1.2 Seuraavat avoimen lähdekoodin ohjelmistot sisältyvät sovellukseen, ja siksi niiden omat avoimen lähdekoodin lisenssit saattavat ohittaa jotkin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot:

(a) Apache License Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)
(b) Otto (http://square.github.io/otto)
(c) Retrofit (http://square.github.io/retrofit)
(d) Gson (https://github.com/google/gson)
(e) Zxing (https://github.com/zxing/zxing)

1.3 Honda voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla loppukäyttäjälle muutoksesta, kun käyttäjä käynnistää sovelluksen seuraavan kerran. Uudet ehdot voidaan näyttää ruudulla, ja loppukäyttäjän on ehkä luettava ja hyväksyttävä ne, jotta käyttäjä voi jatkaa sovelluksen käyttöä.

1.4 Toisinaan sovelluskaupassa voidaan julkaista päivityksiä sovellukseen. Päivityksestä riippuen loppukäyttäjä ei ehkä pysty käyttämään sovellusta, ennen kuin käyttäjä on ladannut tai suoratoistanut viimeisimmän version ja hyväksynyt mahdolliset uudet ehdot.

1.5 Ellei loppukäyttäjä omista itse hallussaan olevaa matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta, jota loppukäyttäjä käyttää sovelluksen kopion lataamiseen laitteeseen ja joka on kuvattu ehdossa 2.2 (”laite”), loppukäyttäjän oletetaan saaneen luvan laitteen omistajalta. Loppukäyttäjän ja laitteen omistajan operaattorit voivat periä veloituksen laitteen Internet-yhteydestä. Loppukäyttäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisen vastuun sovelluksen käytöstä millä tahansa laitteella tai mihin tahansa laitteeseen liittyen siitä riippumatta, onko laite loppukäyttäjän omistuksessa.

1.6 Tietosuojaselosteemme on luettavissa täällä [http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor- privacy-policies.html]. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi sovellukseen liittyen. Lisäksi sovellusta käyttämällä loppukäyttäjä hyväksyy, että Internetissä tapahtuvat tiedonsiirrot eivät ole koskaan täysin yksityisiä tai turvallisia, ja suostuu siihen. Loppukäyttäjä ymmärtää, että mikä tahansa sovelluksella lähetetty viesti tai tieto voi joutua muiden lukemaksi tai sieppaamaksi, vaikka tapahtuman ilmoitettaisiinkin erikseen olevan salattu.

1.7 Sovellusta käyttämällä loppukäyttäjä suostuu siihen, että Honda kerää ja käyttää teknisiä tietoja loppukäyttäjän laitteesta ja siihen liittyvästä ohjelmistosta, laitteistosta ja oheislaitteista parantaakseen tuotteitaan ja tarjotakseen loppukäyttäjälle palveluja.

1.8 Sovellus voi sisältää linkkejä muihin riippumattomiin kolmannen osapuolen sivustoihin (”kolmannen osapuolen sivustot”). Kolmannen osapuolen sivustot eivät ole Hondan hallinnassa eikä se ole vastuussa niistä tai ole hyväksynyt niiden sisältöä tai yksityisyyskäytäntöjä (jos käytössä). Loppukäyttäjän on tehtävä oma riippumaton arviointi toiminnastaan kolmannen osapuolen sivustoilla muun muassa niiden mahdollisesti tarjoamien tuotteiden tai palvelujen ostamisen suhteen.

1.9 Sanoja mukaan lukien, kattavat, etenkin tai esimerkiksi tai vastaavia ilmaisuja seuraavat sanat on tarkoitettu suuntaa antaviksi, eivätkä ne rajoita niihin liittyvien yleisten sanojen yleispätevyyttä.

2. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA LAAJUUS

2.1 Jos suostut loppukäyttäjänä noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja, Honda myöntää sinulle oikeuden sovelluksen käyttöön laitteellasi näiden ehtojen mukaisesti sekä niiden sovelluskaupan ehtojen alaisesti, joihin tässä käyttöoikeussopimuksessa viitataan. Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella, eikä se ole siirtokelpoinen. Kaikki muut oikeudet pidätetään.

2.2 Loppukäyttäjä voi ladata sovelluksen laitteeseen ja tarkastella, käyttää ja näyttää sitä laitteellaan vain henkilökohtaiseen käyttöön.

3. KÄYTTÖOIKEUDEN RAJOITUKSET

Ellei tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetä toisin tai ellei paikallisessa laissa toisin määrätä, loppukäyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin:

(a) loppukäyttäjä ei saa kopioida sovellusta
(b) loppukäyttäjä ei saa vuokrata, liisata, alilisensoida, lainata, kääntää, yhdistää, mukauttaa, muunnella tai muokata sovellusta
(c) loppukäyttäjä ei saa tehdä muutoksia tai muokkauksia sovellukseen kokonaisuudessaan tai osin eikä antaa sovelluksen tai minkään sen osan tulla yhdistetyksi tai liitetyksi mihinkään muihin ohjelmiin
(d) loppukäyttäjä ei saa purkaa tai takaisinkääntää koodia tai selvittää sen valmistustapaa tai kehittää jälkiperäisiä teoksia koko sovelluksen tai minkään sen osan perusteella
(e) loppukäyttäjä ei saa tarjota tai muuten antaa sovellusta saataville kokonaan tai osittain (mukaan lukien kohde- ja lähdekoodi), missään muodossa kenellekään henkilölle ilman Hondan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja
(f) loppukäyttäjän on noudatettava kaikkia tekniikan säätelyyn tai vientiin liittyviä lakeja tai säädöksiä, jotka koskevat sovelluksessa käytettyä tai sovelluksen tukemaa tekniikkaa (”tekniikka”)

(yhteisesti ”käyttöoikeuden rajoitukset”).

4. HYVÄKSYTTÄVÄN KÄYTÖN RAJOITUKSET

Loppukäyttäjän on noudatettava seuraavia ehtoja:

(a) loppukäyttäjä ei saa käyttää sovellusta lainvastaisella tavalla, laittomiin tarkoitusperiin tai millään tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisella tavalla, eikä loppukäyttäjä saa käyttäytyä vilpillisesti tai ilkivaltaisesti esimerkiksi hakkeroimalla tai syöttämällä haitallista koodia, mukaan lukien virukset tai haitalliset tiedot, sovellukseen tai mihinkään käyttöjärjestelmään

(b) loppukäyttäjä ei saa rikkoa Hondan tekijänoikeuksia tai minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia sovelluksen käytön yhteydessä (siinä määrin, kun tällainen käyttö ei ole sallittua tässä käyttöoikeussopimuksessa)
(c) loppukäyttäjä ei saa välittää mitään herjaavaa, loukkaavaa tai muulla tavoin kyseenalaista materiaalia sovelluksen käytön yhteydessä

(d) loppukäyttäjä ei saa käyttää sovellusta tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa, haitata tai vaarantaa Hondan järjestelmien toimintaa tai turvallisuutta tai häiritä muita käyttäjiä ja

(e) loppukäyttäjä ei saa kerätä tai haravoida mitään tietoja tai dataa Hondan järjestelmistä tai yrittää avata mitään salattuja tiedonsiirtoja palvelimille tai palvelimilta, joilla jokin sovelluksen kautta käytettävissä oleva palvelu toimii.

(yhteisesti ”käyttöoikeuden rajoitukset”).

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

5.1 Loppukäyttäjä hyväksyy, että kaikki sovelluksen immateriaalioikeudet ja tekniikka kaikkialla maailmassa kuuluu Hondalle tai sen lisenssinantajille, että sovelluksen oikeudet myönnetään loppukäyttäjälle lisenssillä (eikä myydä), eikä loppukäyttäjällä ole sovellukseen tai tekniikkaan mitään muita oikeuksia kuin oikeus käyttää niitä tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.

5.2 Loppukäyttäjä hyväksyy, että hänellä ei ole oikeutta saada pääsyä sovellukseen lähdekoodimuodossa.

6. VASTUUNRAJOITUS

6.1 Loppukäyttäjä hyväksyy, että sovellusta ei ole kehitetty juuri hänen vaatimuksiinsa, ja siksi on loppukäyttäjän omalla vastuulla varmistaa, että sovelluksen palvelut ja toiminnot täyttävät loppukäyttäjän vaatimukset.

6.2 Honda toimittaa sovelluksen vain yksityiseen kotikäyttöön. Loppukäyttäjä suostuu olemaan käyttämättä sovellusta mihinkään kaupallisiin, liiketoiminta- tai jälleenmyyntitarkoituksiin, eikä Hondalla ole vastuuvelvollisuutta loppukäyttäjälle mistään menetetystä tulosta, liiketoimesta, liiketoiminnan keskeytyksestä tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä.

6.3 Honda on vastuussa tappioista tai vahingoista vain, jos se johtuu tämän käyttöoikeussopimuksen rikkomuksesta tai laiminlyönnistä ehdossa 6.4 määritettyyn rajaan asti, mutta Honda ei ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista tappioista tai vahingoista. Tappiot tai vahingot ovat ennalta arvattavia, jos ne johtuvat selkeästi Hondan tekemästä rikkeestä tai jos sekä loppukäyttäjä että Honda osasivat varautua niihin, kun loppukäyttäjälle myönnettiin käyttöoikeussopimus.

6.4 Hondan suurin mahdollinen kokonaisvastuu tämän käyttöoikeussopimuksen puitteissa tai siihen liittyen riippumatta siitä, perustuuko vastuu sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen (mukaan lukien laiminlyönti) tai muuhun perusteeseen, rajoittuu kaikissa olosuhteissa siihen, että loppukäyttäjä saa ladata veloituksetta toisen kopion sovelluksesta. Tämä ei koske sellaisia tappioita, jotka on määritetty ehdossa 6.5.

6.5 Mikään tässä käyttöoikeussopimuksessa ei rajoita tai sulje pois Hondan vastuuta seuraavista:

(a) Hondan laiminlyönnistä johtuva kuolema tai loukkaantuminen

(b) petos tai vilpillinen väittämä ja
(c) mikä tahansa muu vastuu, jota Englannin lain mukaan ei voida sulkea pois tai rajoittaa.

7. PÄÄTTYMINEN

7.1 Honda voi päättää tämän käyttöoikeussopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä loppukäyttäjälle kirjallisesti seuraavissa tilanteissa:

(a) jos loppukäyttäjä rikkoo tätä käyttöoikeussopimusta vastaan olennaisesti tai toistuvasti tai

(b) jos loppukäyttäjä rikkoo mitä tahansa käyttöoikeuden rajoitusta tai hyväksytyn käytön rajoitusta.

7.2 Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä:

(a) kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen loppukäyttäjälle myöntämät oikeudet raukeavat

(b) loppukäyttäjän on välittömästi keskeytettävä kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen valtuuttamat toimet, mukaan lukien sovelluksen tarjoamien palvelujen käyttö, sekä

(c) loppukäyttäjän on välittömästi tuhottava sovellus tai poistettava se laitteestaan ja todistettava Hondalle, että on tehnyt niin ja poistanut sovelluksen kaikki kokonaiset tai osittaiset kopiot, jotka loppukäyttäjä on tehnyt tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti.

8. TAPAHTUMAT, JOIHIN EMME VOI VAIKUTTAA

8.1 Honda ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa siitä, jos jonkin tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisen Hondalle kuuluvan velvoitteen suorittaminen epäonnistuu tai viivästyy johtuen jostakin toimesta tai tapahtumasta, johon emme pysty kohtuullisesti vaikuttamaan, mukaan lukien julkisten tai yksityisten tietoliikenneverkkojen toimintahäiriöt (“tapahtumat, joihin emme voi vaikuttaa”).

8.2 Jos jokin tapahtuma, johon emme voi vaikuttaa, haittaa tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamista:

(a) tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisten Hondan velvoitteiden suoritus keskeytyy ja velvoitteiden suoritusaikaa jatketaan tapahtuman, johon emme voi vaikuttaa, kestolla ja

(b) Honda pyrkii kohtuullisin keinoin löytämään ratkaisun, jonka avulla tämän käyttöoikeussopimuksen mukaiset Hondan velvoitteet voidaan hoitaa huolimatta tapahtumasta, johon emme voi vaikuttaa.

9. MUUT TÄRKEÄT EHDOT

9.1 Honda voi siirtää tämän käyttöoikeussopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa toiselle organisaatiolle, mutta se ei vaikuta tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisiin loppukäyttäjän oikeuksiin tai Hondan velvoitteisiin.

9.2 Loppukäyttäjä voi siirtää tämän käyttöoikeussopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvoitteensa toiselle henkilölle vain Hondan kirjallisella suostumuksella.

9.3 TÄRKEÄÄ – jos loppukäyttäjän Honda Miimon omistajuus siirtyy toiselle henkilölle, loppukäyttäjän on ilmoitettava Hondalle välittömästi ottamalla yhteys tämän sopimuksen liitteessä 1 annettuihin yhteystietoihin.

9.4 Jos loppukäyttäjä laiminlyö jotain tämän käyttöoikeussopimuksen mukaista velvoitetta tai jos Honda ei valvo oikeuksiaan loppukäyttäjää kohtaan tai jos Honda tekee sen viiveellä, Honda ei silti ole luopunut oikeuksistaan loppukäyttäjää kohtaan, ja loppukäyttäjän on silti noudatettava näitä velvoitteita. Jos Honda luopuu oikeuksistaan jonkin loppukäyttäjän tekemän rikkeen osalta, se tehdään vain kirjallisesti, eikä se tarkoita, että Honda luopuu oikeuksistaan automaattisesti minkään myöhemmän loppukäyttäjän rikkeen osalta.

9.5 Jokainen tämän käyttöoikeussopimuksen ehto on voimassa erikseen. Vaikka jokin tuomioistuin tai pätevä viranomainen määrittäisi jonkin ehdon laittomaksi tai täytäntöpakottomaksi, muut ehdot pysyvät silti kaikilta osin voimassa.

9.6 On huomattava, että tämä käyttöoikeussopimus, sen aihealue ja sen muotoilu ovat Englannin lain alaisia. Loppukäyttäjä ja Honda suostuvat alistamaan sopimuksen ehtoihin liittyvät tulkintakysymykset, reklamaatiot ja riitatilanteet Englannin tuomioistuinten yksinomaisen päätäntävallan ratkaistaviksi.


10. TIEDONVAIHTO SOPIMUSOSAPUOLTEN VÄLILLÄ SEKÄ TUKI

10.1 Jos loppukäyttäjä haluaa ottaa Hondaan yhteyden kirjallisesti tai jos jokin tämän käyttöoikeussopimuksen ehto edellyttää kirjallista ilmoitusta, yhteyden voi ottaa tämän asiakirjan liitteessä 1 kerrottuja yhteystietoja käyttäen. Honda vahvistaa vastaanoton kirjallisesti.

10.2 Jos Hondan on otettava yhteys loppukäyttäjään tai lähetettävä kirjallinen ilmoitus, se tehdään sähköpostitse tai etukäteen maksetulla postituksella osoitteeseen, jonka loppukäyttäjä on antanut pyytäessään sovellusta.

10.3 Jos loppukäyttäjä tarvitsee sovellukseen liittyvää tukea, Hondaan voi ottaa yhteyden tämän asiakirjan liitteen 1 yhteystietojen avulla.

Tämä sopimus on tullut voimaan päivänä, jolloin loppukäyttäjä latasi sovelluksen ensimmäistä kertaa.


LIITE 1 – YHTEYSTIEDOT

ITÄVALTA
Honda Motor Europe Ltd Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Puh.: +43 (0)2236 690 0
Faksi: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at HondaPP@honda.co.at

BALTIAN MAAT
(Viro/Latvia/Liettua)
Puh.: +372 651 7300
Faksi: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal Meistri 12 13517 Tallinn Estonia

BELGIA
Puh.: +32 2620 10 00
Faksi: +32 2620 10 01
www.honda.be BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULGARIA
Power Products Trading 102A Gotz Delcev BLVD BG 1404 Sofia
Bulgaria www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

KROATIA
Hongoldonia d.o.o. Vrbaska 1c 31000 Osijek Puh.: +38531320420
Faksi: +38531320429
www.hongoldonia.hr prodaja@hongoldonia.hr

KYPROS
Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia
Puh.: +357 22 715 300

TŠEKIN TASAVALTA
BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka Chuchle
Puh.: +420 2 838 70 850
Faksi: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

TANSKA
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Puh.: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk

SUOMI
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa Puh.: +358 207757200
Faksi: +358 9 878 5276
www.brandt.fi


RANSKA
Honda Motor Europe Ltd Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2
Puh.: : 01 60 37 30 00
Faksi: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

SAKSA
Puh.: 01805 20 20 90
Faksi: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224 D-60314 Frankfurt

KREIKKA
Saracakis Brothers S.A. 71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Puh.: +30 210 3497809
Faksi: +30 210 3467329
www.honda.gr info@saracakis.gr

UNKARI
Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Puh.: +36 23 444 971
Faksi: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

IRLANTI
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount Dublin 12
Puh.: +353 1 4381900
Faksi: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie Service@hondaireland.ie

ITALIA
Honda Motor Europe Ltd Via della Cecchignola, 13 00143 Roma
Puh.: +848 846 632
Faksi: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Puh.: +356 21 498 561
Faksi: +356 21 480 150

NORJA
Berema AS
Box 454 1401 Ski
Puh.: +47 64 86 05 00
Faksi: +47 64 86 05 49
www.berema.no berema@berema.no

PUOLA
Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Pulawska 467
02-844 Warszawa
Puh.: +48 (22) 861 43 01
Faksi: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl www.mojahonda.pl info@mojahonda.pl

PORTUGALI
GROW Productos de Forca Portugal Rua Fontes Pereira de Melo, 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra
Puh.: +351 211 303 000
Faksi: +351 211 303 003
www.grow.com.pt abel.leiriao@grow.com.pt

VALKO-VENÄJÄ
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Minsk
Puh.: +375 172 999090
Faksi: +375 172 999900
www.hondapower.by

ROMANIA
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Puh.: +40 21 637 04 58
Faksi: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro

SERBIA JA MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo Majke Jevroscme 26
1100 Beograd Serbia
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVAKIA
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Puh.: +421 2 32131111
Faksi: +421 2 32131112
www.honda.sk

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin
Puh.: +386 1 562 22 62
Faksi: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com infomacije@honda-as.com

ESPANJA ja kaikki itsehallintoalueet
Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost – Av Ramon Ciurans n°2 08530 La Garriga - Barcelona Puh.: +34 93 860 50 25
Faksi: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com


RUOTSI
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Puh.: +46 (0)40 600 23 00
Faksi: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se hpesinfo@honda-eu.com

SVEITSI
Puh.: +41 (0)22 989 05 00
Faksi: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough Succursale de Satigny/Genève Rue de la Bergère 5
1242 Satigny

TURKKI
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul
Puh.: +90 216 389 59 60
Faksi: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr

UKRAINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033
Puh.: +380 44 390 14 14
Faksi: +380 44 390 14 10
www.honda.ua CR@honda.ua1

ISO-BRITANNIA
Honda Motor Europe Ltd Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1 HL Puh.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk