LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE («SLUTTBRUKERAVTALE»)

LES NØYE GJENNOM FØR DU LASTER NED ELLER STREAMER APPEN FRA DETTE NETTSTEDET.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere er en lovlig avtale mellom deg (Sluttbruker" eller du") og Honda Motor Europe Limited (firmanummer 857969) i Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannia (“Honda”, oss” eller vi”) for:

·          Honda Miimo-mobilapplikasjonsprogramvare, kjent som Mii-monitor (inkludert eventuelle tjenester som kan være tilgjengelige via applikasjonen) (samlet kalt Appen”).

Vi gir deg lisens for å bruke appen med grunnlag i denne sluttbrukeravtalen og underlagt eventuelle regler eller retningslinjer som brukes av enhver appbutikk (appbutikk”) som sluttbrukeren lastet ned appen fra (appbutikkregler”). Vi selger ikke appen til deg. Vi forblir eierne av appen til enhver tid.

SYSTEMKRAV

DENNE APPEN KREVER EN ANROID SMARTPHONE ELLER APPLE SMARTPHONE ENHET MED FØLGENDE OPERATIVYSTEMER

1.     iOS 10.0 og/eller

2.     Android 5.0

ENHETEN MÅ HA MINST 100MB LEDIG LAGRINGSPLASS FOR RIKTIG INSTALLERING OG FUNKSJON. SKJERMOPPLØSNINGEN SKAL VÆRE MINST 960 x 540 PIKSLER (px) FOR ANDROID ELLER 960 x 640 PIKSLER FOR APPLE-SMARTTELEFONER. APPEN KAN FUNGERE PÅ ANDRE ENHETER, MEN DETTE ER MINIMUMSKRAVENE SOM KREVES FOR AT APPEN SKAL FUNGERE RIKTIG.

NB – DENNE APPEN ER KUN KOMPATIBEL MED FØLGENDE HONDA MIIMO-MODELLER (ROBOTGRESSKLIPPER) :]

·           HRM40 Live / HRM70 Live

 

VIKTIG MERKNAD:

·          GJENNOM NEDLASTING AV APPEN FRA APPBUTIKKEN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE LISENSVILKÅRENE. LISENSVILKÅRENE OMFATTER BEGRENSNINGENE I ERSTATNINGSANSVAR SPESIFISERT I VILKÅR 6.

·          HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, VIL VI IKKE GI DEG LISENS TIL Å BRUKE APPEN, OG DU MÅ AVSLUTTE NEDLASTINGSPROSESSEN OG SLETTE APPEN NÅ.

Du bør skrive ut et eksemplar av denne sluttbrukeravtalen for fremtidig bruk.

GODTATTE VILKÅR

1.             Anerkjennelser

1.1           Vilkårene i denne sluttbrukeravtalen gjelder appen samt en hvilken som helst av tjenestene som er tilgjengelige gjennom appen, inkludert eventuelle oppdateringer eller vedlegg til disse, med mindre de leveres med separate vilkår, og i så fall gjelder disse vilkårene.

1.2           Programvare med åpen kildekode er inkludert i appen, og dermed kan vilkårene for de respektive åpen kildekode-lisensene overstyre noen av vilkårene i denne sluttbrukeravtalen.  Hvis du ønsker å vite hvilken åpen kildekode-programvare som brukes, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i denne sluttbrukeravtalen på vedlegg 1

1.3           Vi kan endre disse vilkårene når som helst ved å varsle deg om en endring neste gang du starter appen. De nye vilkårene kan vises på skjermen, og du kan bli bedt om å lese og godta disse for å fortsette bruken av appen.

1.4           Fra tid til annen kan det gis ut oppdateringer til appen gjennom appbutikken. Avhengig av oppdateringen vil du kanskje ikke kunne bruke appen før du har lastet ned eller streamet siste versjon og godtatt eventuelle nye vilkår.

1.5           Det antas at du har fått tillatelse fra eieren av mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som kontrolleres, men ikke eies av deg, og som beskrives i vilkåret 2.2 (enhet”), til å laste ned et eksemplar av appen på enheten. Du og de kan bli belastet av din og deres tjenesteleverandører for Internett-tilgang på enheten. Du tar ansvar i samsvar med vilkårene i denne sluttbrukeravtalen for bruken av appen på eller i tilknytning til enhver enhet, enten den eies av deg eller ikke.

1.6   Her kan du få tilgang til personvernerklæringen www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-hrm40-miimonitor-privacy-policies.html. Personvernerklæringen informerer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med appen. Ved å bruke appen godtar du og gir ditt samtykke til at Internett-overføringer aldri er helt private eller sikre. Du forstår at enhver melding eller informasjon du sender ved bruk av appen kan leses eller oppfanges av andre, selv om det er en spesiell merknad om at en bestemt overføring er kryptert.

1.7           Ved å bruke appen gir du oss ditt samtykke til å innhente og bruke teknisk informasjon om enheten din og relatert programvare, maskinvare og periferiutstyr for å forbedre våre produkter og levere eventuelle tjenester til deg.

1.8           Appen kan inneholde koblinger til andre uavhengige tredjeparts nettsteder (tredjeparts nettsteder”). Tredjeparts nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og bifaller ikke innholdet på disse eller deres personvernerklæringer (hvis noen). Du må gjøre din egen, uavhengige bedømmelse vedrørende din interaksjon med eventuelle tredjeparts nettsteder, inkludert kjøp og bruk av eventuelle produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom disse.

1.9           Alle ord som følger begrepene inkludert, inkluderer, spesielt eller  for eksempel eller eventuelt en lignende frase, skal anses som forklarende og skal ikke begrense allmennheten til de tilknyttede generelle ordene.

2.             Innvilgning og omfang av lisens

2.1           Med hensyn til at du godtar å følge vilkårene i denne sluttbrukeravtalen, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke appen på enheten din, under disse vilkårene og appbutikkreglene, integrert i denne sluttbrukeravtalen som henvisning. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

2.2           Du kan laste ned appen på en enhet kun for å se på, bruke og vise den på enheten til personlige formål.

3.             Lisensbegrensninger

Unntatt slik som uttrykkelig fremsatt i denne sluttbrukeravtalen eller som tillatt gjennom en eventuell lokal lov, godtar du:

(a)    å ikke kopiere appen

(b)    å ikke leie ut, lease, gi på underlisens, låne, oversette, sammenslå, tilpasse, variere eller modifisere appen

(c)    å ikke foreta endringer eller modifiseringer av hele eller en hvilken som helst del av appen, eller å tillate at appen eller en hvilken som helst del av denne kombineres med eller integreres i et eventuelt annet program

(d)    å ikke dele opp, dekompilere, foreta omvendt utvikling eller opprette avledede arbeider basert på hele eller en hvilken som helst del av appen

(e)    å ikke gi appen, eller på annen måte gjøre den tilgjengelig, helt eller delvis (inkludert objekt- og kildekode), i noen form til hvilken som helst person uten skriftlig tillatelse fra oss på forhånd, og

(f)     å overholde alle teknologikontroll- eller eksportlover og -forskrifter som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av appen (teknologi”),

(samlet lisensbegrensninger”).

4.             Begrensninger for akseptabel bruk

Du skal:

(a)    ikke bruke appen på en ulovlig måte, til hvilket som helst ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i samsvar med denne sluttbrukeravtalen, eller handle bedragersk eller ondsinnet, for eksempel gjennom å hacke eller legge inn ondsinnet kode, inkludert virus og skadelige data, i appen eller et eventuelt operativsystem

(b)    ikke overskride våre immaterielle rettigheter eller rettighetene for en eventuell tredjepart gjennom din bruk av appen (i det omfang at slik bruk ikke er gitt på lisens av denne sluttbrukeravtalen)

(c)    ikke overføre noe materiale som er nedsettende, fornærmende eller på annen måte betenkelig gjennom din bruk av appen

(d)    ikke bruke appen på en måte som kan komme til å skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller redusere våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere, og

(e)    ikke innhente eller samle inn noen informasjon eller data fra våre systemer eller forsøke å dechiffrere eventuelle overføringer til eller fra serverne som kjører enhver tjeneste som er tilgjengelig via appen.

(samlet lisensbegrensninger”).

5.             Immaterielle rettigheter

5.1           Du anerkjenner at alle immaterielle rettigheter i appen og teknologien hvor som helst i verden tilhører oss eller våre lisensgivere, at rettighetene i appen er gitt på lisens (ikke solgt) til deg, og at du ikke har noen rettigheter i eller til appen eller teknologien, annet enn retten til å bruke disse i samsvar med vilkårene i denne sluttbrukeravtalen.

5.2           Du anerkjenner at du ikke har noen rettighet til å få tilgang til appen i kildekodeform.

6.             Ansvarsbegrensning

6.1           Du anerkjenner at appen ikke er utviklet for å oppfylle dine individuelle behov og at det derfor er ditt ansvar å sikre at fasilitetene og funksjonene i appen oppfyller dine behov.

6.2           Vi støtter kun appen for hjemmebruk og privat bruk. Du godtar å ikke bruke appen til noen kommersielle, forretnings- eller salgsformål, og vi har intet ansvar overfor deg for eventuelle tap av profitt, tap av forretning, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

6.3           Vi er kun ansvarlige for tap eller skade som påføres deg, som er et forutsigbart resultat av vårt brudd på denne sluttbrukeravtalen eller vår uaktsomhet opptil den grensen som er spesifisert i vilkår 6.4, men vi er ikke ansvarlige for noen uforutsette tap eller skader. Tap eller skade er forutsigbart hvis det er en opplagt konsekvens av vår overtredelse eller hvis det ble overveiet av både deg og oss på den tiden vi innvilget deg sluttbrukeravtalen.

6.4           Vårt maksimale samlede ansvar under eller i forbindelse med denne sluttbrukeravtalen, enten i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, skal under enhver omstendighet være begrenset til å la deg laste ned, uten kostnad, en ny utgave av appen. Dette gjelder ikke den type tap som er fremsatt i vilkår .6.5

6.5           Ikke noe i denne sluttbrukeravtalen skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

(a)    død eller personlig skade som er forårsaket av vår uaktsomhet

(b)    svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling, og

(c)    ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under engelsk lov.

7.             Oppsigelse

7.1           Vi kan si opp denne sluttbrukeravtalen umiddelbart gjennom skriftlig varsel til deg:

(a)    hvis du begår en betydelig eller vedvarende overtredelse av denne sluttbrukeravtalen, eller

(b)    hvis du overtrer noen av lisensbegrensningene eller begrensningene for akseptabel bruk.

7.2           Ved oppsigelse uansett årsak:

(a)    opphører alle rettigheter som er gitt deg under denne sluttbrukeravtalen

(b)    du må umiddelbart avslutte alle aktiviteter som er autorisert av denne sluttbrukeravtalen, inkludert din bruk av eventuelle tjenester som leveres via appen, og

(c)    du må umiddelbart slette eller fjerne appen fra enheten din, og bekrefte til oss at du har gjort dette og har destruert eventuelle fullstendige eller delvise kopier av appen du har laget i overtredelse av denne sluttbrukeravtalen.

8.             Hendelser utenfor vår kontroll

8.1           Vi vil ikke påta oss ansvar eller være ansvarlige for enhver manglende ytelse eller forsinkelse av ytelse av noen av våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen som er forårsaket av enhver handling eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert svikt av offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk ("hendelser utenfor vår kontroll").

8.2           Hvis det finner sted en hendelse utenfor vår kontroll som påvirker ytelsen til våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen:

(a)    utsettes våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen, og tiden for ytelse av våre forpliktelser forlenges for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll, og

(b)    vi vil legge ned rimelig innsats for å finne en løsning som gjør at vi kan utføre våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til tross for hendelsen utenfor vår kontroll.

9.             Andre viktige vilkår

9.1           Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen.

9.2           Du kan kun overføre dine rettigheter eller forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen til en annen person med vårt skriftlige samtykke.

9.3           VIKTIG – dersom du overfører eierskapet for din Honda Miimo, må du se til at du varsler Honda om dette umiddelbart gjennom å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som vises i vedlegg 1 av dette dokumentet.

9.4           Hvis vi insisterer at du utfører noen av dine forpliktelser under denne sluttbrukeravtalen, eller hvis vi ikke utøver våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi utsetter å gjøre dette, betyr ikke dette at vi har oppgitt våre rettigheter overfor deg, og det vil ikke bety at du ikke trenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi overser en overtredelse fra din side, vil vi gjøre dette kun skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk kommer til å godta eventuell senere overtredelse fra din side.

9.5           Hver av betingelsene i denne sluttbrukeravtalen fungerer separat. Hvis en domstol eller pågjeldende myndighet bestemmer at en av betingelsene er ulovlig eller umulig å håndheve, skal de øvrige vilkårene fortsatt gjelde fullt ut.

9.6           Merk at denne sluttbrukeravtalen, dens innhold og utforming, er underlagt engelsk lov. Du og vi godtar begge at Englands domstoler skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon for å bestemme eventuelle tolkningsforhold, krav eller tvister som er relatert til vilkårene.

10.           Kommunikasjon mellom oss OG STØTTE

10.1         Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig, eller hvis noen betingelse i denne sluttbrukeravtalen krever at du gir oss skriftlig varsel, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som finnes i vedlegg 1 av dette dokumentet. Vi kommer til å bekrefte mottak av dette ved å kontakte deg skriftlig.

10.2         Hvis vi må kontakte deg eller varsle deg skriftlig, vil vi gjøre dette per e-post eller forhåndsbetalt post til den adressen du oppgir i din forespørsel for appen.

10.3         Hvis du har behov for støtte i tilknytning til appen, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som finnes i vedlegg 1 av dette dokumentet.

11.   Innsamling / bruk av data:

11.1         Programvaren kan fange opp personopplysninger (e-postadresse, passord, plenområdekart og slåttdata for bruk -– dag, tid og varighet) om brukeren. Dataene er nødvendige for at vi skal kunne tilby ekstern diagnostisk støtte. Den eksterne diagnosestøtten vil være begrenset, men dataene lar oss gjøre følgende:

(i)              Kartlegg den aktuelle plenen (for å kunne bestemme om brukeren har installert omkretsledningen riktig)

(ii)             Vurdere gjeldende status for slåmaskinen (dvs. dokking, lading, klipping eller midlertidig stoppet)

(iii)            Bestem om HRM40 Live / HRM70 Live har en GSM-tilkobling (hvis ikke, kan vi gi råd om utbedring)

(iv)            Finn ut om HRM40 Live / HRM70 Live har en serverforbindelse (hvis ikke kan vi gi råd om utbedring)

(v)             Gi klippeprogramvareoppdateringer (Honda kan sende eller informere brukeren om en tilgjengelig oppdatering om nødvendig)

(vi)            Brukerdata vil ikke bli delt med noen tredjepart

12.   MISC

12.1 Ovennevnte vilkår gjelder også for alle oppdateringer/oppgraderinger og programtillegg for programvaren som vi gjør tilgjengelig for deg å laste ned, bortsett fra i den utstrekning de er gjenstand for en egen avtale. I dette tilfellet vil utelukkende vilkårene for bestemmelsene som gjelder for respektive oppdatering/oppgradering eller programtillegg, gjelde.

Denne avtalen trer i kraft fra datoen for din første nedlasting av appen.

 

VEDLEGG 1 – KONTAKTOPPLYSNINGER

 

ØSTERRIKE

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tlf.: +43 (0)2236 690 0

Faks: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

 

BALTIKUM

(Estland/Latvia/Litauen)

Tlf.: +372 651 7300

Faks: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn Estland

 

BELGIA

Tlf.: +32 2620 10 00

Faks: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

 

BULGARIA

Tlf.: +3592 423 5879

Faks: +3592 423 5879

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia Bulgaria

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

 

KROATIA

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

Faks: +38531320429

http://www.honda-as.com info@honda-as.com

 

KYPROS

Powerline Products Ltd

Kypros – Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tlf.: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

 

TSJEKKIA

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 – Velka Chuchle

Tlf.: +420 2 838 70 850

Faks: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DANMARK

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tlf.: +45 36 34 25 50

www.hondapower.dk

 

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tlf.: +358 207757200

Faks: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

FRANKRIKE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tlf. : 01 60 37 30 00

Faks: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

 

TYSKLAND

Tlf.: 01805 20 20 90

Faks: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

 

HELLAS

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Athens Greece

Tel: +30 210 519 31 10

Faks: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

UNGARN

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tlf.: +36 23 444 971

Faks: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

 

IRLAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tlf.: +353 1 4381900

Faks: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

 

ISRAEL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd.

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Israel

Tel: +972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

 

ITALIA

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Roma

Tlf.: +848 846 632

Faks: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

 

NORD-MAKEDONIA

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tlf.: +356 21 498 561

Faks: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

NORGE

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tlf.: +47 64 86 05 00

Faks: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLEN

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warszawa

Tlf.: +48 (22) 861 43 01

Faks: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@mojahonda.pl

 

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tlf.: +351 211 303 000

Faks: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

ROMANIA

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Romania

Tlf.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SERBIA og MONTENEGRO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SLOVAKIA

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tlf.: +421 2 32131111

Faks: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVENIA

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SPANIA og alle provinser

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga – Barcelona

Tlf.: +34 93 860 50 25

Faks: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

SVERIGE

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 – Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tlf.: +46 (0)40 600 23 00

Faks: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

SVEITS

Tlf.: +41 (0)22 989 05 00

Faks: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd.,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TYRKIA

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tlf.: +90 262 999 23 00

Faks: +90 262 658 94 17

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

UKRAINA

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kyiv, 04073, Ukraine

Tlf.: +380 44 537 25 76

Faks: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

STORBRITANNIA

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tlf.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk