HONDA MII-MONITOR HRM40 Live / HRM70 Live APP – MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR KUNDER

Honda bestræber sig på at beskytte og respektere dine personlige oplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer dig, hvordan Honda Motor Europe Limited (“Honda”, “vi”, “os”) behandler dine personlige data, når du besøger, downloader eller kontakter Honda i forbindelse med Honda Miimo-mobilapplikationssoftwaren, der er kendt som Mii-monitor (herunder alle tjenester, der måtte være tilgængelige via appen) (samlet betegnet “appen”). Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver også dine rettigheder til beskyttelse af dine personlige data, herunder retten til at gøre indsigelse mod dele af den behandling, som Honda udfører. Der findes flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, i afsnittet “Dine valg og rettigheder”.

Vi kan også give dig yderligere oplysninger, når vi indsamler personlige data, i tilfælde, hvor vi mener, at det ville være nyttigt at give dig relevante og rettidige oplysninger.

Afhængigt af dit forhold til Honda kan vi også give dig eller har måske allerede givet dig andre meddelelser omkring vores brug af dine personlige data. Hvis du for eksempel allerede har købt et andet Honda-produkt, har du måske givet tilladelse til, at vi må kontakte dig i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af dette Honda-produkt eller i forbindelse med modtagelse af andre meddelelser eller markedsføringsoplysninger fra Honda. Disse meddelelser erstattes ikke af nærværende meddelelse om beskyttelse af personlige data og er derfor stadig gældende efter relevans.

Personlige data, som vi indsamler

Vi behandler følgende typer af personlige data:

•                     Oplysninger til oprettelse af en brugerprofil: såsom din Honda Miimos serienummer, dit brugernavn og din adgangskode, din aldersgruppe, din by og dit land. VI ANBEFALER DOG PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU IKKE BRUGER PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER, NÅR DU OPRETTER DIT BRUGERNAVN OG DIN ADGANGSKODE;

•                     Når du bruger appen: Tekniske oplysninger vedrørende din brug af appen, såsom din IP-adresse og dit operativsystem, browsertype (ved besøg på vores websted), oplysninger om den enhed, som du bruger til at tilgå appen (“enhed”) (fx din enheds serienummer, entydigt identifikationsnummer, MAC-adresse) og tekniske og hændelsesbaserede oplysninger i forbindelse med din brug af din enhed (fx data om internet og Bluetooth-parring samt forbindelser og sessionens varighed);

•                     Når du kontakter os direkte vedrørende appen: dit navn og kontaktoplysninger (såsom din adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller e-mailadresse) og årsagen til din kontakt;

•                     Når du kontakter den autoriserede Honda-forhandler (som solgte dig din Honda Miimo (“forhandler”)) via appen om din Honda Miimo: dit navn og dine kontaktoplysninger (såsom din adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller e-mailadresse), årsagen til din kontakt samt oplysninger om din Honda Miimo eller enhed, så vi kan hjælpe med at fejlfinde eventuelle problemer, som du måtte opleve;

•                     Når du kontakter os: kan vi indsamle oplysninger om tjenester, der interesserer dig;

•                     Andre oplysninger, som du sender til os: såsom underskrifter, fotos, meninger, din placering og andre oplysninger, som du giver. 

Hvorfor vi indsamler, bruger og gemmer disse personlige data

 

Vi indsamler, bruger og gemmer dine personlige data til de formål, der er anført herunder.

 

·           Hvor det er nødvendigt i forhold til Hondas legitime interesser.

For eksempel:

o   for at levere appen og relaterede tjenester til dig;

o   for at administrere appen;

o   for at gøre det muligt for dig at downloade opdateringer til appen og eventuelle erstatninger;

o   for gøre det muligt for os at forbedre og optimere appens funktionalitet, Honda-produkter og -tjenester (især vores Honda Miimo-produktsortiment);

o   for at forstå, hvilke dele af appen der er mest populære/mest anvendte, eller hvilke dele der kræver ændringer/opgraderinger;

o   for at svare på spørgsmål og klager fra brugere;

o   for at skabe en profil af dig, så vi kan bestemme, hvilke produkter og tjenester vi skal tilbyde dig til direkte markedsføringsformål;

o   til interne journalføring;

o   til administration og audit af vores virksomhedsaktiviteter, herunder ledelsesanalyse, audit, prognosearbejde, virksomhedsplanlægning;

o   for at bede dig om din mening eller om at deltage i undersøgelser om vores produkter og tjenester  (via pushmeddelelser), og for at udføre og analysere disse undersøgelser og denne forskning, så vi kan benchmarke og forbedre vores produkter og tjenester;

o   hvor det måtte være nødvendigt som en del af en omstrukturering eller salg af Honda eller et relevant Honda-koncernselskabs forretning eller aktiver, og

o   for at konvertere personlige data til anonyme data og bruge dem (normalt på en samlet statistisk basis) til forskning og analyse for derved at kunne forbedre appens funktion. Se "Samlede oplysninger" herunder.

Når vi behandler data baseret på vores legitime interesser, er vi nødt til at afveje vores legitime virksomhedsinteresser mod dine databeskyttelsesrettigheder og sikre, at dine rettigheder ikke går forud for vores interesser. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi foretager den afvejning, skal du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er anført til sidst i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

·           Hvor du har givet dit samtykke.

o    For eksempelvis at levere direkte markedsføring til dig, herunder oplysninger om produkter og tjenester, som kunne have din interesse, via beskeder i appen (som du bliver gjort opmærksom på via pushmeddelelser). Du har altid mulighed for til enhver tid at framelde dig direkte markedsføring.

 

·           Hvor det er nødvendigt for at opfylde enhver kontrakt, som Honda har indgået med dig, eller for at træffe foranstaltninger for at indgå en kontrakt.

o    For eksempelvis at svare på og/eller tage hånd om dine anmodninger eller forespørgsler, der sendes via appen eller på anden vis, yde teknisk support til dig i forbindelse med din Honda Miimo, levere vores tilbudte tjeneste via appen (hvilket omfatter, at vi deler dine oplysninger med tredjeparter – se herunder) og til alle andre formål, der vedrører administreringen af dit juridiske forhold til Honda.

 

·           Hvor det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.

o    Når du eksempelvis udøver dine juridiske rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, for at bekræfte din identitet, for at fastlægge og forsvare vores juridiske rettigheder, til aktiviteter, der vedrører forebyggelse, påvisning og efterforskning af kriminalitet (som kan medføre, at vi deler dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder som forklaret herunder) og til overholdelse af et juridisk og lovgivningsmæssigt ansvar, der er gældende for os.

 

·           Samlede oplysninger

o    Honda vil også konvertere personlige data til anonyme data og bruge dem (normalt på en samlet statistisk basis) til forskning og analyse for derved at kunne forbedre appen, analysere tendenser og skræddersy produkter. Samlede personlige oplysninger identificerer ikke dig personligt eller andre brugere af appen.

Sådan deler vi dine personlige data

(a)    Overførsler mellem Hondas koncernselskaber

Vi deler dine personlige data med medlemmer af Honda-koncernen.

·       I tilfælde af en tilbagekaldelse af et produkt eller retssag kan dine personlige data blive delt med vores modervirksomhed, Honda Motor Co. Ltd., (HM) i Japan, med det formål at undersøge eventuelle tekniske problemer og koordinere gruppeforsikring.

·       HM står også for den tekniske support til appen.

Med hensyn til de formål, der er anført herover, vil dine personlige data blive behandlet i eller tilgået af medlemmer af Hondas koncernselskaber, der befinder sig i jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som ikke har tilsvarende databeskyttelseslove som dem i EØS. Når vi overfører dine data mellem Hondas koncernselskaber, anvender vi standardkontraktklausuler for databeskyttelse, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen.

(b)    Overførsler til Hondas autoriserede forhandlere og værksteder

 

Vi deler dine personlige data med din forhandler, så de – med vores hjælp – kan yde dig teknisk support til din Honda Miimo.

 

(c)     Overførsler til virksomheder, der leverer tjenester under kontrakt

Dine personlige data deles med virksomheder, der leverer tjenester under kontrakt, til Hondas koncernselskaber, såsom de virksomheder, der er anført herunder:

 

·       IT-hosting (aktuel udbyder: Robert Bosch Power Tools GmbH (Bosch) og en Boschs tredjepartsudbyder, Eseye;  https://www.eseye.com)

·       Udbyder af IT-vedligeholdelse (aktuel udbyder: Bosch og tredjepartsudbyder, Fen Technologies; https://www.fentechnology.co.uk)

·       Professionelle rådgivere (aktuel leverandør: juridisk assistance – forskellige advokatfirmaer, herunder Shoosmiths LLP i Storbritannien)

 

Brug af Amazon Alexa

Du har mulighed for at styre din Honda Miimo-plæneklipper via Amazon Alexa-stemmekommandoer. For at gøre dette er du nødt til at slutte din Honda Miimo til Amazon Alexa. Hvis du styrer din Honda Miimo via Alexa, kan du blive nødt til at sende personlige data via Amazon til Honda Miimo og omvendt. Hvis du giver stemmekommandoer til Amazon Alexa for at styre Honda Miimo eller hente oplysninger fra din Honda Miimo, sendes stemmedata til Amazon, som bruger dem til at udføre tjenesten. Disse data kan være personlige data. Ved at tilknytte dine Amazon Alexa- og Honda-konti og aktivere færdigheder gør du det klart, at den Honda Miimo, der er installeret på dit system, skal styres via Amazon Alexa, at oplysninger skal udlæses via Amazon Alexa, og at du instruerer os til at udveksle data med Amazon Alexa i denne sammenhæng. Du og Amazon er ansvarlige for den databehandling, dette indebærer. Databehandling, der er udført af Amazon, er underlagt Amazons vilkår for brug og beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ingen indflydelse på dem. Se Amazons vilkår for brug og beskyttelse af personlige data med hensyn til Alexa for at få flere oplysninger om databehandling, der er udført af Amazon].

 

 

7.            YouTube

7.1          Vores onlinetilbud bruger YouTube-videoplatformen, der køres af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube er en platform, der muliggør afspilning af lyd- og videofiler.

7.2          Når du tilgår et websted, der er knyttet til vores onlinetilbud, og som indeholder en indlejret YouTube-afspiller, oprettes der forbindelse til YouTube, så video- eller lydfilen kan sendes og afspilles. Når dette sker, overføres data til YouTube som en databehandlingsenhed. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af sådanne data.

7.3          Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTubes videre behandling og brug af data, om dine rettigheder og de muligheder, du kan vælge for beskyttelse af dine personlige oplysninger, kan findes i YouTubes meddelelse om databeskyttelse].

8.            Sociale plugins

8.1          I vores onlinetilbud anvender vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværk. De beskrives enkeltvist i dette afsnit.

                Når der bruges plugins, opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til de respektive sociale netværksservere. På denne måde modtager de respektive udbydere de oplysninger, som din internetbrowser tilgik fra vedkommende websted for vores onlinetilbud – selv hvis du ikke har en brugerkonto hos denne udbyder eller ikke aktuelt er logget på din konto. Logfiler (inklusive IP-adressen) sendes i dette tilfælde direkte fra din internetbrowser til en server tilhørende den pågældende udbyder, og de vil muligvis blive gemt dér. Udbyderen eller dens server ligger muligvis uden for EU eller EØS (fx i USA).

                Plugins er selvstændige forlængelser til udbydere af sociale netværk. Af denne grund er vi ikke i stand til at udøve indflydelse på omfanget af data, der indsamles og gemmes af dem.

                Formålet og omfanget af indsamling, det sociale netværks fortsatte behandling og brug af data så vel som dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger kan findes ved at gennemlæse det pågældende sociale netværks meddelelse om databeskyttelse.

                Hvis du ikke ønsker, at sociale netværksudbydere modtager og om relevant gemmer eller bruger dine data, skal du undlade at bruge de respektive plugins.

               

8.2          Plugins på Facebook

Facebook køres under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Find en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her:

http://developers.facebook.com/plugins. Find oplysninger om databeskyttelse på Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php.

8.3          Databehandling, der er foretaget af App Store-operatører

Vi foretager ingen dataindsamling, og vi er ikke ansvarlige for overførsel af data, som fx brugernavn, e-mailadresse og individuelle enhedsidentifikatorer, til en appbutik (fx Google Play fra Google, App Store fra Apple, Galaxy Apps Store fra Samsung), når du downloader de respektive apps. Vi er ude af stand til at udøve indflydelse på sådan dataindsamling og videre behandling, der er foretaget af App Store som den dataansvarlige.

 

Overførsler uden for EØS

Personlige data, der behandles via appen, gemmes i et land, der befinder sig i EØS. I forlængelse af ovennævnte formål kan vi dog overføre dine personlige data til organisationer uden for EØS. Når vi gør dette, kan vi anvende standardkontraktbestemmelser for databeskyttelse, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Vi kan også overføre dine data til organisationer i USA, som deltager i EU-US Privacy Shield-ordningen, eller som har implementeret virksomhedsregler for at beskytte dine data, der er godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, herunder at få en kopi af de dokumenter, der anvendes til at beskytte dine oplysninger, skal du kontakte os som beskrevet i afsnittet Kontakt os herunder.

(d)    Overførsler til andre organisationer

·       Overførsler til tredjeparter, hvis vi er forpligtede til at videregive dine personlige data for at overholde en retlig forpligtelse, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for os at beskytte Hondas, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

·       Overførsler til regeringsmyndigheder og/eller embedsmænd fra retshåndhævende myndigheder, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

·       Overførsler til potentielle eller reelle købere i det tilfælde, at Honda, eller en del af Hondas koncernselskaber, sælger en eventuel del af sin forretning eller sine aktiver, som omfatter personlige data.

Dine valg og rettigheder

(a)    Dine overordnede rettigheder og valg 

·           Du har ret til at blive oplyst om behandlingen af dine oplysninger (dette er denne meddelelses formål), at anmode Honda om en kopi af dine personlige data, at rette, slette eller begrænse behandlingen af dine personlige data og at få de personlige data, som du har opgivet, i et struktureret, maskinlæsbart format.

·           Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder (især, hvor vi ikke er nødt til at behandle oplysningerne for at overholde et kontraktmæssigt eller juridisk krav).

·           Hvis vi har anmodet om dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til Hondas behandling af dine data tilbage, vil dette ikke påvirke den behandling, der har fundet sted på det tidspunkt.

 

Disse rettigheder kan begrænses, hvis eksempelvis opfyldelsen af din anmodning ville afsløre personlige data om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ifølge lovgivningen skal gemme, eller som vi har overbevisende legitime interesser i at skulle gemme.

 

(b)    Dine rettigheder og valg vedrørende direkte markedsføring

Honda giver dig mulighed for at tilvælge (give samtykke til) at modtage direkte markedsføringsmeddelelser i appen.

 

Hvis du ikke ønsker, at vi sender dig direkte markedsføring i appen, kan du til enhver tid bede os om at undlade det:

·           Ved at ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i appen, eller

·           ved at kontakte os på: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c)     Din ret til at indgive klage til en tilsynsførende myndighed

Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed. Den tilsynsførende myndighed kan befinde sig i det land, hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller hvor bruddet på databeskyttelsen har fundet sted.

 

Dataopbevaring

Vi opbevarer kun dine personlige data, så længe vi har brug for dem i forhold til Hondas legitime interesser i overensstemmelse med gældende lov, eller for at levere en tjeneste på din anmodning eller overholde et juridisk krav. Ved slutningen af denne periode og i alle tilfælde inden for 2 år efter din sidste brug af appen træffer vi foranstaltninger for at slette dine personlige data eller opbevare dem i en form, der ikke længere kan identificere dig.

Links til tredjepartswebsteder

Vores websted kan til tider indeholde links til og fra websteder, der tilhører vores partnernetværk, annoncører og koncernselskaber. Honda er ikke ansvarlig for indholdet på websteder, hvortil der er link på Hondas websted. Når du tilgår et tredjepartswebsted, er det dit ansvar at sikre, at du læser den politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt de juridiske vilkår og betingelser, der gælder for det pågældende websted

Opdateringer til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan opdateres med jævne mellemrum. Vi vil opdatere datoen øverst i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi opfordrer dig til at kontrollere, om der er ændringer til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som vil være tilgængelig i appen. I visse tilfælde kan vi også aktivt underrette dig om specifikke databehandlingsaktiviteter eller væsentlige ændringer til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som det er påkrævet ved gældende lov.

Kontakt os

Appen kontrolleres af Honda Motor Europe Limited (virksomhedsnummer 857969), som er den dataansvarlige for de personlige data, der indsamles via appen, og hvis registrerede adresse er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL.

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte os på mii-monitor@honda-eu.com Vores databeskyttelsesansvarlige kan også kontaktes på DPO@honda-eu.com.