OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ APLIKACE HONDA MII-MONITOR HRM40 Live / HRM70 Live

Společnost Honda se snaží chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení týkající se ochrany soukromí vám sděluje, jak společnost Honda Motor Europe Limited (dále jen „Honda“, „my“, „nás“) zpracovává vaše osobní údaje, když uskutečňujete návštěvu, stahujete software nebo kontaktujete společnost Honda ve vztahu k softwaru mobilní aplikace Honda Miimo známému jako Mii-monitor (včetně veškerých služeb, jež jsou dostupné prostřednictvím aplikace) (dále jen souhrnně  „aplikace“). Toto oznámení o ochraně soukromí též popisuje vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti některému ze zpracování, které společnost Honda provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatňovat, jsou uvedeny v části „Vaše možnosti volby a vaše práva“.

Při shromažďování osobních údajů vám též můžeme poskytnout nějaké další informace, pokud se budeme domnívat, že to bude užitečné pro poskytování relevantních informací ve správný čas.

V závislosti na vašem vztahu se společností Honda vám také můžeme poskytnout nebo jsme již mohli poskytnout další oznámení o použití vašich osobních údajů, například pokud jste zakoupili jiný výrobek Honda, případně jste mohli souhlasit s tím, abychom vás kontaktovali v souvislosti se servisem či údržbou výrobku Honda nebo ve vztahu k přijetí jiných sdělení či marketingových informací od společnosti Honda. Taková oznámení nemají být nahrazena tímto oznámením o ochraně soukromí, a proto zůstávají i nadále v platnosti, jak je lze případně použít.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

•                     Informace potřebné k vytvoření uživatelského profilu: například výrobní číslo vaší sekačky Honda Miimo, uživatelské jméno a heslo, věková kategorie, město a země. ROZHODNĚ VŠAK DOPORUČUJEME, ABYSTE PŘI NASTAVOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA NEPOUŽILI ŽÁDNÉ ÚDAJE, KTERÉ BY UMOŽŇOVALY VÁS OSOBNĚ IDENTIFIKOVAT;

•                     Když používáte aplikaci: Technické podrobnosti vašeho použití aplikace, například vaše adresa IP a operační systém, typ prohlížeče (v případě návštěv našeho webu), podrobnosti o zařízení použité k přístupu k aplikaci (dále jen „zařízení“) (např. výrobní číslo, jedinečné identifikační číslo, adresa MAC vašeho zařízení) a technická data a data o událostech týkající se vašeho použití zařízení (např. data o párování s využitím technologií internetu a Bluetooth, data o připojení a trvání relace);

•                     Když nás přímo kontaktujete ohledně aplikace: vaše jméno a kontaktní údaje (například adresa, PSČ, země, telefonní čísla anebo e-mailová adresa) a důvod, proč nás kontaktujete;

•                     Když kontaktujete autorizovaného prodejce Honda (který vám prodal vaši sekačku Honda Miimo („prodejce“)) prostřednictvím aplikace ohledně vaší sekačky Honda Miimo: vaše jméno a kontaktní údaje (jako např. vaše adresa, PSČ, země, telefonní čísla anebo e-mailová adresa), důvod, proč jej kontaktujete, a informace o vaší sekačce Honda Miimo nebo zařízení kvůli pomoci s diagnostikou jakýchkoliv potíží, které můžete zažívat;

•                     Když nás kontaktujete: můžeme shromažďovat údaje o službách, které pro vás mohou být zajímavé;

•                     Jakékoliv další informace, které nám zašlete: jako např. podpisy, fotografie, názory, vaše umístění a jakékoli další informace, které nám poskytnete. 

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme pro účely uvedené níže.

 

·           Kde je to třeba, činíme tak kvůli oprávněným zájmům společnosti Honda.

Příklad:

o   poskytování aplikace a souvisejících služeb;

o   správa aplikace;

o   umožnění stahování aktualizací aplikace a jejích případných náhrad;

o   vylepšování a optimalizace funkcí aplikace a výrobků a služeb Honda (zejména v rámci sortimentu Honda Miimo);

o   posouzení, které části aplikace jsou oblíbené či nejvyužívanější, případně které potřebují změnu/upgrade;

o   reagování na dotazy a stížnosti uživatelů;

o   vytvoření vašeho profilu, jenž nám pomůže pro účely přímého marketingu rozhodovat, které výrobky a služby vám máme nabízet;

o   vedení interního účetnictví;

o   řízení a kontrola našich obchodních operací, včetně analýzy řízení, kontroly, tvorby prognóz, obchodního plánování;

o   požádání vás o poskytnutí názoru nebo o účast v průzkumech týkajících se našich výrobků a služeb (formou nabízených oznámení) a provádění a analyzování těchto průzkumů a výzkumů, abychom mohli naše výrobky a služby porovnávat s ostatními a vylepšovat je;

o   v rámci případné restrukturalizace nebo prodeje podniku nebo majetku společnosti Honda nebo příslušné společnosti skupiny Honda, kde je to třeba; a

o   převedení osobních údajů na anonymizované údaje a jejich používání (obvykle jako souhrnných statistických údajů) k účelům výzkumu a analýzy s cílem zlepšit výkonnost aplikace – viz též níže bod Souhrnné údaje.

Když zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu, musíme vyvažovat naše oprávněné obchodní zájmy a vaše práva na ochranu údajů a musíme zajistit, aby vaše práva nepřevážila nad našimi zájmy. Máte-li zájem dozvědět se více o tom, jak toto vyvažování provádíme, obraťte se na nás s využitím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně soukromí.

 

·           Když nám poskytnete souhlas.

o    Zde se jedná například o přímý marketing, včetně informací o výrobcích a službách, jež by pro vás mohly být zajímavé, s využitím zpráv v aplikaci (na něž budete upozorněni nabízeným oznámením). Vždy však máte možnost odběr zpráv přímého marketingu kdykoli zrušit.

 

·           Kde je to třeba, může se jednat i o plnění smlouvy, kterou s vámi společnost Honda uzavřela nebo o přípravné kroky k jejímu uzavření. 

o    Například reagování na vaše žádosti či dotazy zaslané prostřednictvím aplikace nebo jinak, případně řešení takových žádostí a dotazů, poskytování technické podpory ve vztahu k sekačce Honda Miimo, poskytování služeb, které nabízíme prostřednictvím aplikace (které zahrnují sdílení vašich údajů se třetími stranami, viz níže) a k dalším účelům souvisejícím s řízením vašeho právního vztahu se společností Honda.

 

·           K účelům splnění zákonné povinnosti, kde je to třeba.

o    Například když uplatňujete svá zákonná práva plynoucí z legislativy na ochranu osobních údajů, když ověřujete svoji totožnost, pro účely ustavení a obhajoby zákonných práv, pro aktivity týkající se prevence, detekce a šetření trestných činů (tyto činnosti mohou zahrnovat sdílení vašich údajů s orgány činnými v trestním řízení, jak je vysvětleno níže) a k účelům plnění zákonných a regulatorních povinností, které se na nás vztahují.

 

·           Souhrnné údaje

o    Společnost Honda též převádí osobní údaje na anonymizované údaje a používá je (obvykle jako souhrnné statistické údaje) k účelům výzkumu a analýzy s cílem vylepšit aplikaci, analyzovat trendy a připravovat výrobky na míru dle potřeb. Souhrnné osobní údaje není možné použít k osobní identifikaci vás ani jiného využití aplikace.

Jak vaše osobní údaje sdílíme

(a)    Přenos údajů v rámci skupiny společností Honda

Vaše osobní údaje sdílíme se členy skupiny Honda.

·       V případě svolávání výrobků nebo soudních sporů můžeme vaše osobní údaje sdílet s naší mateřskou společností Honda Motor Co. Ltd., (dále jen „HM“) v Japonsku, a to k účelům případného šetření potenciálních technických potíží a koordinace skupinového pojištění.

·       Společnost HM také zajišťuje technickou podporu pro aplikaci.

K výše uvedeným účelům mohou vaše osobní údaje zpracovávat a k vašim údajům mohou mít přístup členské subjekty skupiny společností Honda nacházející se v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), v nichž neexistuje právní ochrana osobních údajů rovnocenná s právní úpravou v EHP. Když provádíme přenos vašich údajů v rámci skupiny společností Honda, využíváme standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise.

(b)    Přenos údajů autorizovaným prodejcům a servisům společnosti Honda

 

Vaše osobní údaje sdílíme s prodejcem, abychom mu umožnili s naší pomocí poskytovat vám technickou podporu týkající se vaší sekačky Honda Miimo.

 

(c)     Přenos údajů společnostem poskytujícím služby na smluvním základě

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi poskytujícími na smluvním základě služby společnostem skupiny Honda. Jedná se například o následující společnosti:

 

·       Hosting IT (současný poskytovatel: Robert Bosch Power Tools GmbH (Bosch)  a poskytovatel společnosti Bosch, Eseye;  https://www.eseye.com)

·       Poskytovatel údržby IT (současný poskytovatel: společnost Bosch a její poskytovatel Fen Technologies; https://www.fentechnology.co.uk)

·       Profesionální poradci (aktuální poskytovatel: právní: různé právní firmy včetně společnosti UK Shoosmiths LLP)

 

Použití zařízení Amazon Alexa

Vaši sekačku Honda Miimo můžete ovládat pomocí hlasových příkazů zařízení Amazon Alexa. Abyste tak mohli učinit, musíte připojit vaši sekačku Honda Miimo k zařízení Amazon Alexa. Když ovládáte vaši sekačku Honda Miimo prostřednictvím zařízení Alexa, můžete být zapotřebí přenést vaše osobní údaje přes společnost Amazon do sekačky Honda Miimo a naopak. Pokud zadáte hlasové příkazy zařízení Amazon Alexa za účelem ovládání sekačky Honda Miimo nebo získání informací z vaší sekačky Honda Miimo, hlasové údaje jsou přenášeny do společnosti Amazon, kde je společnost Amazon využije k provedení služby. Tyto údaje mohou představovat osobní údaje. Propojením vašeho zařízení Amazon Alexa a účtů u společnosti Honda a aktivací dovedností činíte jasné prohlášení, že Honda Miimo instalovaná ve vašem systému, má být ovládána zařízením Amazon Alexa, a že informace budou vycházet prostřednictvím zařízení Amazon Alexa, čímž nás instruujete k výměně dat se zařízením Amazon Alexa v tomto ohledu. Vy a společnost Amazon jste zodpovědní za výsledné zpracování dat. Zpracování dat prováděné společností Amazon podléhá podmínkám použití a ochrany soukromí společnosti Amazon. Nemáme na ně žádný vliv. Ohledně informací o zpracování dat společností Amazon v rámci zařízení Alexa se obraťte na podmínky použití a ochrany soukromí společnosti Amazon.]

 

 

7.            YouTube

7,1          Naše nabídky online využívají videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání zvukových a video souborů.

7,2          Když vstoupíte na příslušnou stránku našich nabídek online, která obsahuje vložený přehrávač YouTube, vytvoří se tím propojení na YouTube, aby se zvukový či video soubor mohl přenést zpět a přehrát. Data se tak přenáší do společnosti YouTube, která tudíž funguje jako zpracovatel dat. Nejsme zodpovědní za zpracování takových dat společností YouTube.

7,3          Dodatečné informace ohledně rozsahu a účelu sbíraných dat, ohledně dalšího zpracování a využití dat společností YouTube, ohledně vaši práv a dostupných možností ochrany soukromí, které můžete zvolit, lze nalézt v oznámení o ochraně dat společnosti YouTube.]

8.            Zásuvné moduly sociálních sítí

8,1          V rámci našich nabídek online používáme tzv. sociální zásuvné moduly (pluginy) z různých sociálních sítí. Jsou jednotlivě popsány v tomto oddílu.

                Při použití zásuvných modulů váš internetový prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Tímto způsobem příslušný poskytovatel získává informace, které váš internetový prohlížeč získává z příslušné stránky našich nabídek online - i když nemáte uživatelský účet u tohoto poskytovatele nebo nejste aktuálně přihlášeni k vašemu účtu. Soubory s protokolem přihlášení (včetně adresy IP) jsou v tomto případě přímo přenášeny z vašeho internetového prohlížeče na server příslušného poskytovatele, kde mohou být uloženy. Poskytovatel nebo jeho server se může nacházet mimo území EU nebo EHP (např. v USA).

                Zásuvné moduly jsou samostatnými rozšířeními poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu nejsme schopni ovlivnit rozsah sbíraných dat, které ukládají.

                Účel a rozsah sběru, následného zpracování a využití dat sociální sítí stejně jako vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí lze nalézt v rámci oznámení o ochraně dat příslušné sociální sítě.

                V případě, že si nepřejete, aby poskytovatelé sociálních sítí získávali a, je-li to uplatnitelné, ukládali či používali tato data, neměli byste používat příslušné zásuvné moduly (pluginy).

               

8,2          Zásuvné moduly na síti Facebook

Facebook je provozován na stránce www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na stránce www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Přehled zásuvných modulů sociální sítě Facebook a jejich vzhled naleznete zde:

http://developers.facebook.com/plugins; informace o ochraně dat na síti Facebook naleznete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

8,3          Zpracování dat provozovateli služby obchodu s aplikacemi

Když stahujete příslušnou aplikaci ze služeb obchodu s aplikacemi (např., Google Play od společnosti Google, App Store od společnosti Apple, Galaxy Apps Store od společnosti Samsung), nesbíráme v rámci přenosu údajů, jako je uživatelské jméno, e-mailová adresa a individuální identifikátor zařízení, žádná data a za celý přenos neneseme žádnou odpovědnost. Nejsme schopni ovlivnit sběr těchto dat a jejich další zpracovávání společností ovládající službu obchodu s aplikacemi.

 

Přenos údajů mimo EHP

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím aplikace jsou uloženy v zemi nacházející se v EHP. Pro výše uvedené účely však vaše osobní údaje přenášíme i organizacím mimo EHP. Při tom můžeme využít standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise. Vaše údaje můžeme též přenést organizacím v USA, které jsou zapojeny do štítu EU-USA na ochranu osobních údajů nebo které zavedly pravidla na ochranu osobních údajů schválená úřady EU na ochranu osobních údajů. Máte-li zájem o další informace, případně chcete získat kopie dokumentů využívaných k ochraně vašich údajů, obraťte se na nás způsobem popsaným níže v části Kontaktujte nás.

(d)    Přenos údajů jiným organizacím

·       Přenos údajů třetím stranám, jsme-li povinni poskytnout vaše osobní údaje, abychom tak splnili zákonnou povinnost nebo považujeme-li to za nezbytné pro účely ochrany práv, majetku či bezpečnost společnosti Honda, našich zákazníků či jiných osob.

·       Přenos údajů státním orgánům anebo orgánům činným v trestním řízení, pokud je to ze zákona povinné nebo je-li to vyžadováno pro účely ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými zákony.

·       Přenos potenciálním nebo skutečným kupujícím v případě, že společnost Honda nebo kterýkoli subjekt skupiny Honda prodává jakoukoli část svého podnikání nebo majetku, včetně osobních údajů.

Vaše možnosti volby a vaše práva

(a)    Vaše všeobecná práva a všeobecné možnosti volby 

·           Máte právo být informováni o zpracování vašich údajů (právě o to se snaží toto oznámení), požádat společnost Honda o kopii vašich osobních údajů; máte právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů; a vyžádat si osobní údaje o vás ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

·           Za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusí vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smluvního nebo jiného zákonného požadavku).

·           V případech, kdy jsme vás požádali o souhlas, máte právo kdykoli takový souhlas zrušit. Pokud zrušíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Honda, nebude to mít žádný dopad na zpracování, které se v danou dobu již uskutečnilo.

 

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo prozrazení údajů o jiné osobě, případně když požádáte o smazání údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo takových, pro jejichž uchovávání máme důvodný a oprávněný zájem.

 

(b)    Vaše práva a možnosti volby týkající se přímého marketingu

Společnost Honda vám v aplikaci nabízí možnost přihlásit se (poskytnout souhlas) k odběru zpráv přímého marketingu.

 

Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali sdělení přímého marketingu v aplikaci, můžete nás kdykoli požádat, abychom tak nečinili, následujícími způsoby:

·           můžete změnit nastavení soukromí v aplikaci, nebo

·           můžete nás kontaktovat na adrese: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c)     Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, který se ochranou osobních údajů zabývá. Může se jednat o dozorový úřad příslušný podle místa bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je to třeba, aby byly naplněny oprávněné zájmy společnosti Honda v souladu s příslušným zákonem, případně než dojde k poskytnutí služby na základě vaší žádosti nebo splnění zákonného požadavku. Na konci tohoto období a každopádně do 2 let od vašeho posledního použití aplikace podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů, případně k jejich úpravě tak, aby vás již neumožňovaly identifikovat.

Odkazy na weby třetích stran

Náš web může čas od času obsahovat odkazy na weby partnerů z naší sítě, inzerenty a společnosti skupiny, případně odkazy z těchto webů. Společnost Honda nenese odpovědnost za obsah žádných webů, které jsou odkazem propojeny s tímto webem. Když vstupujete na web třetí strany, je na vaší odpovědnosti přečíst si oznámení o ochraně soukromí a právní podmínky, které pro takový web platí.

Aktualizace tohoto oznámení o ohraně soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno. Datum v horní části tohoto oznámení o ochraně soukromí budeme příslušným způsobem aktualizovat. Vybízíme vás, abyste změny tohoto oznámení o ochraně soukromí kontrolovali. Otevřít je můžete i z aplikace. Při některých příležitostech vám můžeme aktivně oznámit konkrétní činnosti nakládání s údaji, případně podstatné změny tohoto oznámení o ochraně soukromí, jak to vyžadují příslušné zákony.

Kontaktujte nás

Aplikaci ovládá společnost Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969), jež je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím aplikace. Její sídlo je na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglie, RG12 1HL, Spojené království.

Pokud máte ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, obraťte se na nás na adrese mii-monitor@honda-eu.com Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese DPO@honda-eu.com.