HONDA MY GENERATOR -SOVELLUKSEN ASIAKKAAN TIETOSUOJASELOSTE

Honda on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Honda Motor Europe Limited (”Honda” ja ”me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Honda My Generator -mobiilisovellusta (”My Generator”) tai lataat sen (mukaan lukien kaikki palvelut, joita voidaan käyttää sovelluksen kautta) (yhteisesti ”sovellus”) tai otat Hondaan yhteyden sovellusta koskien. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaillaan myös henkilötietojesi tietosuojaoikeuksia, mukaan lukien oikeus kieltää jotkin Hondan suorittamat tietojen käsittelyprosessit. Lisää tietoja omista oikeuksistasi ja siitä, kuinka voit käyttää niitä, on annettu osiossa ”Omat oikeutesi ja valintamahdollisuutesi”.

Henkilötietoja kerätessämme saatamme myös tarjota sinulle lisätietoja, mikäli katsomme, että relevanttien ja ajankohtaisten tietojen tarjoaminen on sinulle avuksi.

Riippuen loppukäyttäjän aiemmasta asioinnista Hondan kanssa voi olla, että Honda antaa tai on jo antanut loppukäyttäjälle muita ilmoituksia henkilötietojen käytöstä esimerkiksi silloin, jos loppukäyttäjä on jo ostanut toisen Hondan tuotteen. Loppukäyttäjä on saattanut suostua siihen, että Honda ottaa häneen yhteyden kyseisen Honda-tuotteen ylläpitoon ja päivityksiin tai muihin Hondan lähettämiin tiedotteisiin tai markkinointimateriaaliin liittyen. Tämä tietosuojaseloste ei korvaa näitä ilmoituksia, ja siten ne ovat yhä voimassa soveltuvissa tapauksissa.

Mitä henkilötietoja keräämme

Honda My Generator -sovellus käyttää laitteessasi laitekohtaisia tunnistetietoja viestintään Hondan generaattorin ja kolmannen osapuolen ohjelmistojen, laitteiden, verkkojen ja palvelujen kanssa jäljempänä määritetyllä tavalla ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  Honda ei kuitenkaan vastaanota, tallenna tai muulla tavalla käsittele tietoja, joiden avulla yksittäinen Honda My Generator -sovelluksen käyttäjä voitaisiin tunnistaa, eikä Honda välitä tällaisia tietoja kolmansille osapuolille.

Käsittelemme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

•                     Kun käytät sovellusta: tekniset tiedot sovelluksen käytöstäsi, kuten IP-osoitteesi ja käyttöjärjestelmäsi, IMEI-numerosi, selaintyyppisi (kun vierailet verkkosivustollamme), sovelluksen käyttöön käyttämäsi laitteen tiedot (”laite”) (esimerkiksi laitteesi sarjanumero, yksilöllinen tunnusnumero, MAC-osoite) ja tekniset tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka liittyvät laitteesi käyttöön (esimerkiksi Internet-yhteyden ja Bluetooth-liitännän yhteystiedot ja istunnon kesto)

 

•                     Miksi keräämme, käytämme ja säilytämme näitä henkilötietoja

Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi alla mainituista syistä.

·           Tarvittaessa Hondan perusteltujen intressien toteuttamiseksi.

Esimerkki:

o   voidaksemme tarjota sinulle sovelluksen ja siihen liittyvät palvelut

o   voidaksemme hallinnoida sovellusta

o   voidaksesi ladata sovelluksen päivityksiä tai korvaavia versioita

o   voidaksemme parantaa ja optimoida sovelluksen ja Honda-tuotteiden ja -palveluiden (erityisesti Honda Generator -tuotesarjan) toimintaa

o   voidaksemme ymmärtää, mitkä sovelluksen osat ovat suosittuja tai eniten käytettyjä tai mitä osia on muutettava tai päivitettävä

o   voidaksemme vastata kysymyksiisi ja valituksiisi

o   sisäistä kirjanpitoa varten

o   hallitaksemme ja tarkastaaksemme liiketoimintamme, mukaan lukien johdon analysointi, tilintarkastus, taloudellisten ennusteiden laadinta ja liiketoiminnan suunnittelu

o   kun se on tarpeen Hondan tai asianmukaisen Honda-konsernin yrityksen liiketoiminnan tai omaisuuden saneerauksen tai myynnin osana

o   anonymisoitujen henkilötietojen keräämiseksi ja käyttääksemme niitä (yleensä tilastollisina koosteina) tutkimus- ja analyysitarkoituksiin sovelluksen toiminnan parantamiseksi (lisätietoja on Koostetut tiedot -osiossa jäljempänä).

·           Tarvittaessa toteuttaaksemme mitä tahansa sopimusta, jonka Honda on solminut kanssasi tai jonka solmimiseksi se on ryhtynyt toimiin.

o    Esimerkiksi tarjotaksemme teknistä tukea Honda Generator -tuotteeseesi liittyen ja sovelluksen kautta tarjoamiemme palveluiden toimittamiseksi sekä mitä tahansa muuta tarkoitusta varten liittyen oikeudelliseen suhteesi hallintaan Hondan kanssa.

·           Tarvittaessa oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.

o    Esimerkiksi kun käytät tietosuojalainsäädännön suomia oikeuksiasi identiteettisi vahvistamiseen, omien laillisten oikeuksiemme muodostamiseen ja puolustamiseen, toimintaan, joka liittyy rikosten estämiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen (mihin saattaa sisältyä tietojesi jakamista lainvalvontaviranomaisten kanssa jäljempänä selitetyn mukaisesti) ja meitä koskevien oikeudellisten ja säädöksellisten velvollisuuksien täyttämiseen.

 

·           Koostetut tiedot

o    Honda myös kerää anonymisoituja tietoja ja käyttää niitä (useimmiten koostettuina tilastotietoina) tutkimuksiin ja analyyseihin, joiden avulla sovellusta parannetaan, kehityssuuntia analysoidaan ja tuotteita räätälöidään tarpeita vastaamaan. Koostetuista tiedoista ei ole mahdollista tunnistaa sinua eikä ketään muuta sovelluksen käyttäjää.

Kuinka jaamme henkilötietojasi

(a)    Siirrot Honda-konsernin yritysten välillä

Jaamme henkilötietojasi Honda-konserniin kuuluvien yritysten kanssa.

Edellä mainituissa tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään tai käytetään Honda-konserniin kuuluvissa yrityksissä, jotka sijaitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, joilla ei ole käytössä Yhdistyneen kuningaskunnan ja ETA-alueen tietosuojalakeja vastaavia lakeja. Kun siirrämme tietojasi Honda-konsernin yritysten välillä, käytämme vakiomuotoisia tietosuojasopimuslausekkeita, jotka ovat Euroopan komission hyväksymiä.

Siirrot Ison-Britannian ja ETA-alueen ulkopuolelle

Kun henkilötietoja siirretään konsernin sisäisesti, noudatamme hyväksyttyjä ja määritettyjä lainsäädännöllisiä menettelyjä, joilla varmistetaan, että henkilötietosi ovat aina turvassa. Kun toimimme näin, voimme käyttää vakiosopimuslausekkeita, jotka ovat Euroopan komission hyväksymiä ja joiden hyväksyntäprosessi on meneillään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voimme myös siirtää tietojasi. Voimme myös siirtää tietojasi organisaatioille, joilla on käytössä EU:n tietosuojaviranomaisten hyväksymät yrityksen sisäiset tietosuojasäännöt. Tietoja voidaan siirtää myös eräisiin muihin maihin, kuten Japaniin, joiden tietosuojalainsääntelyn katsotaan olevan riittävää. Honda Motor Europe voi siirtää henkilötietojasi tällaisiin maihin. Saadaksesi lisätietoja, esimerkiksi saadaksesi kopion asiakirjoista, joita käytetään tietojesi suojaamiseen, ota meihin yhteyttä käyttämällä yhteystietoja, jotka on ilmoitettu jäljempänä Yhteydenotto-osiossa.

(b)    Siirrot muihin organisaatioihin

·       Siirrot kolmansille osapuolille, mikäli meillä on velvollisuus paljastaa henkilötietoja, jotta voimme täyttää oikeudellisen velvoitteen tai mikäli katsomme tämän välttämättömäksi suojataksemme Hondan, asiakkaidemme tai muiden tahojen oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

·       Siirrot viranomaisille ja/tai lainvalvontaviranomaisille, mikäli laki tämän sallii tai mikäli sitä vaaditaan perusteltujen intressiemme suojaamiseksi sovellettavien lakien mukaan.

·       Siirrot mahdollisille tai varsinaisille ostajille siinä tapauksessa, että Honda tai jokin Honda-konsernin osa myy liiketoimintaansa tai varallisuuttaan, johon sisältyy henkilötietoja.

Omat oikeutesi ja valintamahdollisuutesi

(a)    Omat yleiset oikeutesi ja valintamahdollisuutesi

·           Sinulla on oikeus saada tietoja omien henkilötietojesi käsittelystä (mikä on tämän selosteen tarkoitus), oikeus pyytää Hondalta kopiota omista henkilötiedoistasi, oikeus korjata, poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja oikeus saada antamasi henkilötiedot jäsennellyssä ja koneluettavassa muodossa.

·           Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn joissakin tilanteissa (etenkin silloin, kun meidän ei tarvitse käsitellä tietoja sopimukseen liittyvän tai muun oikeudellisen vaatimuksen täyttämiseksi).

·           Kun olemme pyytäneet suostumustasi, voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Jos pyydät suostumuksesi perumista Hondan suorittamaa tietojesi käsittelyä koskien, tämä ei vaikuta mihinkään käsittelyyn, joka on siihen mennessä tapahtunut.

Nämä oikeudet saattavat olla rajoitettuja, esimerkiksi tapauksessa, jossa pyyntösi täyttäminen paljastaisi toisen henkilön henkilötietoja, tai tapauksessa, jossa pyydät meitä poistamaan tietoja, jotka meidän on lainsäädännön mukaan säilytettävä tai jotka meillä on pakottava, perusteltu intressi säilyttää.

(b)    Oikeutesi valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi sijaita asuinmaassasi, työskentelymaassasi tai maassa, jossa tietosuojavelvoitteiden rikkomus on tapahtunut.

Tähän tietosuojaselosteeseen tehdyt päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää ajoittain. Päivitämme tämän tietosuojaselosteen yläosassa näkyvän päivämäärän tehtyjen päivitysten yhteydessä ja kehotamme sinua tarkastamaan tähän tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset, joista ilmoitetaan sovelluksen kautta. Joissakin tapauksissa voimme myös aktiivisesti antaa sinulle tietoja joistakin erityisistä tietojen käsittelytoiminnoista tai tähän tietosuojaselosteeseen tehdyistä merkittävistä muutoksista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotto

Sovellusta hallinnoi Honda Motor Europe Limited (yritystunnus 857969), joka toimii sovelluksen kautta kerättyjen tietojen rekisterinpitäjänä ja jonka rekisteröity osoite on Cain Road, Bracknell, Berkshire, Englanti, RG12 1HL.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, ota yhteys tietosuojavaltuutettuumme osoitteessa DPO@honda-eu.com.